دوشنبه, ۲۸ خرداد,۱۴۰۳

خط مشي

شركت بازرگانی گرانمهر سپهر با فعالیت در زمینه تامین کالا ، لجستیک، ترخیص کالا از کلیه گمرکات و حمل و نقل و IT و اعتبار خود را مديون به كارگيري روشهاي اجرايي روز آمد و پايبندي به تعهدات مي داند، پس از تطبيق فعاليتهاي خود با استانداردهاي جهاني سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 ، سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS18001:2007 و سيستم مديريت محيط زيست ISO14001:2004 خط مشي خو د را به شرح ذيل اعلام ميدارد:

- رويكرد مشتري مداري با جلب رضايت مشريان از طريق شناسايي و درك نيازها و انتظارات آنها و انجام تعهدات و ارائه خدمات مطلوب

- ارتقای دانش و آگاهي پرسنل و جلب مشاركت آنان برای بهبود مستمر عملكرد كيفي ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي و درك نيازهاي مشتريان

- بازنگري مستمر و بهبود در فعاليت و ارتقا سيستم ها و فرايند هاي شركت

- رعايت قوانين و مقرارت و ساير الزامات مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني و بهداشت شغلي

- پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و جراحت و بيماري ناشي در حین انجام کار

- استفاده بهینه از فناوری های نوین و مکانیزه

- توسعه بازار و افزایش درآمد

}