پنجشنبه, ۰۴ مرداد,۱۴۰۳

بیمه

بيمه :

بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازای دريافت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.

بيمه حمل و نقل :

بيمه اي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل حق بيمه اي كه از بيمه گذار دريافت مي كند ، متعهد مي شود چنانچه درجريان حمل كالا از مبدا به مقصد، در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه كالا تلف شده و يا دچار خسارت گرددو يا بيمه گذار هزينه هايي در رابطه با اين خطرات متحمل شود زيان وارده را جبران نمايد. علاوه بر آن در بعضي موارد زيان وارده به اشخاص ثالث نيز از طريق اين بيمه جبران مي شود.


}